International Sales
ADD: 13 Floor -CENTER FOR ECONOMIC BUILDING, SHEN GANG ZHONG HAI XIN TECHNOLOGY PARK,LI LANG ROAD,BU JI TOWN,
LONG GANG DISTRICT, SHENZHEN, CHINA
tel:0086--755--28707543    0086--775--28349357   Fax:0086--755-28362373
Contact: Tao Wang         tel: 0086--13424445528
E-mail: china@yijieneng.com
 
Home Sales
ADD: 13 Floor -CENTER FOR ECONOMIC BUILDING, SHEN GANG ZHONG HAI XIN TECHNOLOGY PARK,LI LANG ROAD,BU JI TOWN,
LONG GANG DISTRICT, SHENZHEN, CHINA
tel:0086--755--28707543    0086--775--28349357   Fax:0086--755-28362373
Contact: WangTao           tel: 0086--13424445528
E-mail: china@yijieneng.com
 
Brand  Agent
ADD: 13 Floor -CENTER FOR ECONOMIC BUILDING, SHEN GANG ZHONG HAI XIN TECHNOLOGY PARK,LI LANG ROAD,BU JI TOWN,
LONG GANG DISTRICT, SHENZHEN, CHINA
tel:0086--755--28707543    0086--775--28349357  Fax:0086--755-28362373
E-mail: china@yijieneng.com
 
Service
ADD: 13 Floor -CENTER FOR ECONOMIC BUILDING, SHEN GANG ZHONG HAI XIN TECHNOLOGY PARK,LI LANG ROAD,BU JI TOWN,
LONG GANG DISTRICT, SHENZHEN, CHINA
tel:0086--755--28707543    0086--775--28349357   Fax:0086--755-28362373
E-mail: china@yijieneng.com